Przetargi


       

 

Chełmża, 19.07.2018r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: ZP.BUD/4/2018 

Zawiadomienie

 

Chełmza, 17.07.2018r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Znak sprawy: ZP.BUD/4/2018 

Treść informacji do pobrania [Pobierz]

   

Chełmża, 04.07.2018r.
 

                                                                                   DOPRECYZOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Znak sprawy: ZP.BUD/4/2018 

 

Doprecyzowanie odpowiedzi

 
 

Chełmża, 03.07.2018r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Znak sprawy: ZP.BUD/4/2018 

Odpowiedź na pytanie nr 34

 

Chełmża, 02.07.2018r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Znak sprawy: ZP.BUD/4/2018 

 

Ogłoszenie

  

Chełmża, 02.07.2018r.

MODYFIKACJA SIWZ

Znak sprawy: ZP.BUD/4/2018 

 

Modyfikacja SIWZ

 
 

Chełmża, 02.07.2018r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Znak sprawy: ZP.BUD/4/2018 

Odpowiedzi

Załącznik 1a-1 do odpowiedzi 

Załącznik 1b do odpowiedzi

Załącznik 2a do odpowiedzi

Załącznik 2b do odpowiedzi

  

Chełmża, 20.06.2018r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Znak sprawy: ZP.BUD/4/2018 

 

Odpowiedzi

Załącznik nr 1 do odpowiedzi (pozwolenie na budowę)

Załącznik nr 2 do odpowiedzi (roboty geologiczne)

 

 


Chełmża, 20.06.2018r.

MODYFIKACJA SIWZ

Znak sprawy: ZP.BUD/4/2018 

 

Modyfikacja SIWZ

 

 


Chełmża, 20.06.2018r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Znak sprawy: ZP.BUD/4/2018 

 

Ogłoszenie


Chełmża, 14.06.2018r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: ZP.BUD/4/2018 

 

SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ 

Załącznik nr 3 do umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Zalącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 cd.

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 cz. I

Załącznik nr 2 cz. II

Załącznik nr 2 cz. III

Załącznik nr 2 cz. IV

Załącznik nr 2 cz. V

Załącznik nr 2 cz. VI

Załącznik nr 2 cz. VII

Załącznik nr 2 cz. VIII

Załącznik nr 2 cz. IX

Załącznik nr 2 cz. X

 


Chełmża, 27.04.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informację o wyborzę oferty

zawiadomienie o wyborze - 1

zawiadomienie o wyborze - 2

zawiadomienie o wyborze - 3


Chełmża, 25.04.2018r.

Znak sprawy: ZP.BUD/3/2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie


Chełmża,23.04.2018r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Znak sprawy: ZP.BUD/3/2018

Informacja z otwarcia ofert

 


Chełmża, 16.04.2018r.

Znak sprawy: ZP.BUD/3/2018

MODYFIKACJA SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Chełmża, 06.04.2018r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 dotyczy przetargu na ubezpieczenie Szpitala Powiatowego w Chełmży.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Chełmża, 05.04.2018r.
 

Znak sprawy: ZP.BUD/3/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 cd. do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

    Załącznik nr 5 do SIWZ 

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do umowy

 


Chełmża, 29.03.2018r.

UNIEWAŻNIENIE

  ZP.BUD/2/2018

 

Unieważnienie


Chełmża, 29.03.2018r.

ZP.BUD/2/2018

 

INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT

 

Informacja z otwarcia ofert ZP.BUD/2/2018

   

Chełmża, 26.03.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu na ubezpieczenie Szpitalas powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży

Informacja do pobrania


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Chełmża, 22.03.2018r.

 

Znak sprawy: ZP/1/2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Zawiadomienie

                                  

   

Chełmża, 15.03.2018r.

 

Znak sprawy: ZP.BUD/2/2018

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

 

Odpowiedź na pytanie ZP.BUD/2/2018

 


       Chełmża, 13.03.2018r.

MODYFIKACJA SIWZ
 

Znak sprawy: ZP.BUD/2/2018

Modyfikacja.SIWZ

cd.załącznik.nr.2.do.SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                               

   


Chełmża, 13.03.2018r.

Znak sprawy: ZP.BUD/2/2018

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2

Ogłoszenie.o.zmianie.ogłoszenia.2

 
 

Chełmża, 13.03.2018r.

Znak sprawy: ZP.BUD/2/2018

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie.o.zmianie.ogłoszenia

 

 

 

Chełmża, 08.03.2018r.                                                  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT    

 postępowania 2 częściowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY.      

Informacja z otwarcia ofert                                                                                                           


Chełmża, 06.03.2018r.

 

Znak sprawy: ZP.BUD/2/2018

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na roboty budowlane polegające na przebudowie i doposażeniu pomieszczeń szpitalnych Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży.

 

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Wszystkie załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ogłoszenie
 

SIWZ


Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

 Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do umowy

 Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

 Załącznik nr 7 do SIWZ

      Chełmża, 05.03.2018r.

Znak sprawy: ZP/1/2018

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

       postępowania 2 częściowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY.

 

Odpowiedź.na.pytania

 

                         

    

    Chełmża, 28.02.2018r. 

 

Znak sprawy: ZP/1/2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

postępowania 2 częściowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY.

 

 

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 

Wszystkie załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Ogłoszenie.o.zamówieniu
S
IWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6A do SIWZ

Załącznik nr 6B do SIWZ


Chełmża, 22.02.2018r.

Znak sprawy: ZP/3/2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: 5 częściowego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY.’’

 

ZAWIADOMIENIE(str.1)

ZAWIADOMIENIE(str.2)

 


Chełmża, 01.02.2018r.

Znak sprawy : ZP/3/2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: 5 częściowego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY.’’

 

Informacja.z.otwarcia.ofert


Chełmża, 23.01.2018r.

ZP/3/2017

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PRZETARGU NA ,, DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY''

 

Odpowiedzi na pytania przetargowe ZP/3/2017

 


Chełmża, 21.12.2017r.

ZP/3/2017

 

5 częściowe postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY.’’

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Wszystkie załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Pliki do pobrania:

- ogłoszenie

- SIWZ

- załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowo-cenowy

- załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

- załącznik nr 3 - edytowalna wersja formularza JEDZ

- załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

- załącznik nr 5A - umowa część 1

- załącznik nr 5B do SIWZ

- załącznik nr 5C do SIWZ

- załącznik nr 5D do SIWZ

- załącznik nr 5E do SIWZ

 

 


Chełmża, 24.11.2017

ZP.BUD/2/2017

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

informacja.o.unieważnieniu.postępowania.ZP.BUD/2/2017


Chełmża, 20.11.2017r.

Znak sprawy: ZP.BUD/2/2017

 

MODYFIKACJA ODPOWIEDZI NA PYTANIE

 

Modyfikacja.odpowiedzi.na.pytanie


Chełmża, 20.11.2017r.

Znak sprawy: ZP.BUD/2/2017

 

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Modyfikacja.SIWZ

 


Chełmża, 20.11.2017r.

Znak sprawy: ZP.BUD/2/2017

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE


Chełmża, 14.11.2017r.

Znak sprawy: ZP/1/2017

 

Zawiadomonie o wyborze najkorzystniejszej oferty

,,Dostawa sprzętu medycznego dla Szptala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży''

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Chełmża, 14.11.2017r. 

Znak sprawy: ZP.BUD/2/2017

Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu na: ,,Roboty budowlane polegające na przebudowie i doposażeniu pomieszczeń szpitalnych Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży: części pomieszceń oddziału wewętrznego i oddziału Chirurgicznego, oraz przebudowie i doposażeniu pomieszczeń szpitalnych Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży: instalacja hydrantowa wraz z rozwiązaniem zapewniającym wymagane ciśnienie instalacji''.

 

Odpowiedź na pytanie


Chełmża, 26.10.2017 r.

Znak sprawy: ZP.BUD/2/2017

Postępowania 2 częściowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tj.) na roboty budowlane polegające na przebudowie i doposażeniu pomieszczeń szpitalnych Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży: części pomieszczeń oddziału wewnętrznego i oddziału chirurgicznego, oraz przebudowie i doposażeniu pomieszczeń szpitalnych Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży: instalacja hydrantowa wraz z rozwiązaniem zapewniającym wymagane ciśnienie instalacji.

 

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Wszystkie załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Pliki do pobrania:

-ogłoszenie,

- SIWZ,

- załącznik nr 1 do umowy,

- załącznik nr 2 do umowy,

- załącznik nr 3 do SIWZ formularz ofertowy,

- załącznik nr 3 do umowy,

- załącznik nr 4 do SIWZ przesłanki wykluczenia,

- załącznik nr 5 do SIWZ spełnienie warunków udziału,

- załącznik nr 6 do SIWZ grupa kapitałowa,

- załącznik nr 7A do SIWZ umowa cz.A,

- załącznik nr 7A do SIWZ umowa cz B,

- dodatkowe załączniki do SIWZ.


12.10.2017r.

Znak sprawy: ZP/1/2017

 

Informacja z otwarcia ofert

 


19.09.2017r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu ZP/1/2017 na ,,DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA

POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY''

 

Odpowiedzi do pobrania (plik.zip)


19.09.2017r.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/1/2017

19 częściowe postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) na ,,DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY''

 

Modyfikcja III Treści SIWZ


15.09.2017r.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Znak sprawy: ZP/1/2017

 

19 częściowe postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) na ,,DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY''

 

Modyfikacja I Treści SIWZ

Modyfikacja II Treści SIWZ
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 


 Chełmża, dnia 10.08.2017 r.

 

Znak sprawy: ZP/1/2017

 

19 częściowe postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) na ,,DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY''

 

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 

Wszystkie załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówień.

 

Załączniki do pobrania [POBIERZ]

Strona korzysta z cookies do celów statystycznych i us?ug zewn?trznych (np. google analytics). Wi?cej informacji o cookies i ustawieniach przegl?darki TUTAJ [akceptuj? - zamknij]