Przetargi


 

Chełmża, 24.11.2017r.

Znak sprawy: ZP.BUD/2/2017

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

informacja.o.unieważnieniu.postępowania.ZP.BUD/2/2017


Chełmża, 20.11.2017r.

Znak sprawy: ZP.BUD/2/2017

 

MODYFIKACJA ODPOWIEDZI NA PYTANIE

 

Modyfikacja.odpowiedzi.na.pytanie


Chełmża, 20.11.2017r.

Znak sprawy: ZP.BUD/2/2017

 

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Modyfikacja.SIWZ

 


Chełmża, 20.11.2017r.

Znak sprawy: ZP.BUD/2/2017

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE


Chełmża, 14.11.2017r.

Znak sprawy: ZP/1/2017

 

Zawiadomonie o wyborze najkorzystniejszej oferty

,,Dostawa sprzętu medycznego dla Szptala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży''

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Chełmża, 14.11.2017r. 

Znak sprawy: ZP.BUD/2/2017

Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu na: ,,Roboty budowlane polegające na przebudowie i doposażeniu pomieszczeń szpitalnych Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży: części pomieszceń oddziału wewętrznego i oddziału Chirurgicznego, oraz przebudowie i doposażeniu pomieszczeń szpitalnych Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży: instalacja hydrantowa wraz z rozwiązaniem zapewniającym wymagane ciśnienie instalacji''.

 

Odpowiedź na pytanie


Chełmża, 26.10.2017 r.

Znak sprawy: ZP.BUD/2/2017

Postępowania 2 częściowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tj.) na roboty budowlane polegające na przebudowie i doposażeniu pomieszczeń szpitalnych Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży: części pomieszczeń oddziału wewnętrznego i oddziału chirurgicznego, oraz przebudowie i doposażeniu pomieszczeń szpitalnych Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży: instalacja hydrantowa wraz z rozwiązaniem zapewniającym wymagane ciśnienie instalacji.

 

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Wszystkie załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Pliki do pobrania:

-ogłoszenie,

- SIWZ,

- załącznik nr 1 do umowy,

- załącznik nr 2 do umowy,

- załącznik nr 3 do SIWZ formularz ofertowy,

- załącznik nr 3 do umowy,

- załącznik nr 4 do SIWZ przesłanki wykluczenia,

- załącznik nr 5 do SIWZ spełnienie warunków udziału,

- załącznik nr 6 do SIWZ grupa kapitałowa,

- załącznik nr 7A do SIWZ umowa cz.A,

- załącznik nr 7A do SIWZ umowa cz B,

- dodatkowe załączniki do SIWZ.


12.10.2017r.

Znak sprawy: ZP/1/2017

 

Informacja z otwarcia ofert

 


19.09.2017r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu ZP/1/2017 na ,,DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA

POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY''

 

Odpowiedzi do pobrania (plik.zip)


19.09.2017r.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/1/2017

19 częściowe postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) na ,,DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY''

 

Modyfikcja III Treści SIWZ


15.09.2017r.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Znak sprawy: ZP/1/2017

 

19 częściowe postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) na ,,DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY''

 

Modyfikacja I Treści SIWZ

Modyfikacja II Treści SIWZ

 


 Chełmża, dnia 10.08.2017 r.

 

Znak sprawy: ZP/1/2017

 

19 częściowe postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) na ,,DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY''

 

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 

Wszystkie załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówień.

 

Załączniki do pobrania [POBIERZ]

Strona korzysta z cookies do celów statystycznych i us?ug zewn?trznych (np. google analytics). Wi?cej informacji o cookies i ustawieniach przegl?darki TUTAJ [akceptuj? - zamknij]