O szpitalu


          Prezes Zarządu – lek. med. Leszek Pluciński

 

Nasza placówka jest szpitalem świadczącym profesjonalne i wysokiej jakości usługi.
Klientami są jednostki indywidualne i instytucjonalne.  

 

Struktura organizacyjna szpitala

Struktura organizacyjna jednostki podzielona jest na dwie części: medyczną i administracyjno - techniczną.

Szpital Powiatowy w Chełmży w formie spółki prawa handlowego funkcjonuje od 2001 roku. Powiat Toruński wspólnie z 3 gminami powołał nowy podmiot w miejsce zlikwidowanego SPZOZ.

W chwili obecnej kapitał zakładowy spółki wynosi 12.515.000,00 zł. Udziałowcami spółki są:

Powiat Toruński - 83,70%

Miasto Chełmża - 6,45%

Gmina Chełmża - 3,74%

Gmina Łysomice - 3,18%

Gmina Łubianka - 2,23%

Bank Spółdzielczy w Brodnicy - 0,32%

WAS WIETMARSCHER Polska - 0,16%

pozostali udziałowcy prywatni - 0,23%


Chełmża, dn. 30.01.2017 r.

 

Szpital zatrudnia ok. 250 osób i zabezpiecza ludność powiatu toruńskiego oraz powiatów sąsiednich.

Do priorytetów Szpitala należy świadczenie wysokiej jakości usług, spełniających oczekiwania pacjenta i gwarantujących bezpieczeństwo.

 

Projekty unijne

W latach 2009-2011 Szpital realizował umowę o dofinansowanie projektu „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chełmży”, współfinansowanego w wysokości 5,5 mln zł z EFRR, w ramach osi priorytetowej 3 Rozwój Infrastruktury Społecznej działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W ramach inwestycji wybudowano ponad 3 tys m2 nowej powierzchni, wyremontowano część szpitala oraz wyposażono oddziały i pracownie w 99 sztuk nowych sprzętów. Łączna wartość inwestycji to ponad 18 mln złotych.

 

Szpital w 2008 roku zakupił nowy wysokiej klasy ambulans typu „S” na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego. Zakup w 85% sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt projektu wyniósł ok. 420 tys. złotych.

 

 

Spółka od lat prowadzi kompleksową modernizację Szpitala zarówno w zakresie infrastruktury jak i wyposażenia w sprzęt medyczny. W 2005 roku ukończono współfinansowany przez UE w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projekt budowy nowoczesnego bloku operacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizatorni na łączną kwotę 9 mln złotych.

 

Certyfikaty i wyróżnienia

W 2006 roku Szpital uzyskał 3 miejsce w edycji konkursu „Rodzić po Ludzku”, zaś w 2009 roku otrzymał tytuł „Szpital przyjazny dziecku”.

Szpital startował również kilkakrotnie w konkursach realizowanych przez gazetę "Nowości" z cyklu "Złoty stetoskop". Poniżej niektóre z odznaczeń.

Strona korzysta z cookies do celów statystycznych i us?ug zewn?trznych (np. google analytics). Wi?cej informacji o cookies i ustawieniach przegl?darki TUTAJ [akceptuj? - zamknij]