Pracownia diagnostyki laboratoryjnej


TELEFONY
•    (56) 675 22 55 wew. 218 lub (56) 63 92 218
•    (56) 675 22 55 wew. 219 lub (56) 63 92 219 – Kierownik (tel/fax)

Lokalizacja - dziedziniec, wejście B, poziom: parter

Nasz zespół

Kierownik
dr n. med. Jolanta Bursztyńska
Specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej


•    Diagnosta laboratoryjny
mgr Ewa Mikołajczyk

•    Technicy
st.tech.anal.med. Alicja Kręciszewska
st.tech.anal.med.Jan Kręciszewski
st.tech.anal.med.Elżbieta Jarmulska
st.tech.anal.med.Daria Wieczorkowska
tech.chemii Barbara Jankowska


•    Rejestratorka medyczna
Jadwiga Ramowska

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej oferuje świadczenia zarówno pacjentom hospitalizowanym jak i leczonym ambulatoryjnie.

Wykonujemy badania z zakresu:
-hematologii
-biochemii klinicznej
-immunochemii
-analityki ogólnej
-serologii transfuzjologicznej


Zapewniamy wysoką jakość i wiarygodność wyników badań poprzez:
1.opracowanie i nadzorowanie procedur na każdym etapie powstawania wyniku badania laboratoryjnego,
2.pracę na wysokiej jakości, specjalistycznej aparaturze laboratoryjnej dostosowanej do rodzaju oferowanych badań,
3.codzienną wewątrzlaboratoryjną kontrolę jakości badań,
4.uczestnictwo w zewnętrznych programach kontroli jakości:
-Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej – Łódź
-Międzynarodowy Program Zewnętrznej Kontroli Jakości PREVECAL
-Krajowy Program Zewnętrznej Oceny Jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej

Przyjmowanie i pobieranie materiału do badań:
-dni robocze     8.00-10.00
Odbiór wyników badań laboratoryjnych:
-dni robocze     8.00-10.00 – w punkcie pobrań (parter)
14.30- 15.00 – w laboratorium (I piętro)

Badania laboratoryjne wykonujemy:
-nieodpłatnie – na podstawie skierowań wystawionych przez zleceniodawców mających podpisaną umowę ze Szpitalem Powiatowym w Chełmży,
-odpłatnie- dla pacjentów nie posiadających skierowań lub leczących się w prywatnych gabinetach lekarskich

Strona korzysta z cookies do celów statystycznych i us?ug zewn?trznych (np. google analytics). Wi?cej informacji o cookies i ustawieniach przegl?darki TUTAJ [akceptuj? - zamknij]