Pracownia mammografii


TELEFONY - Rejestracja
•    (56) 675 22 55 wew. 220 lub (56) 63 92 220

Lokalizacja - dziedziniec, wejście E, poziom: parter

Nasz zespół

Kierownik techników
Małgorzata Hojnacka
Technik elektroradiologii / inspektor ochrony radiologicznej

Technicy:

Anna Urbańska

Adrianna Skibińska

mgr Marta Sienkiewicz

Lekarze radiolodzy

Opisy badań są wykonywane przez lekarzy specjalistów z zakresu radiologii.

Charakterystyka

Pracownia mammografii wykonuje badania mammograficzne piersi pacjentkom według wskazań lekarskich lub w ramach programu profilaktyki raka piersi finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Populacja, do której skierowany jest program

Populacja kobiet w wieku od 50 do 69 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), spełniających jedno z poniższych kryteriów:

1)     nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy;

2)     otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:

-        rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki),

-        mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2.

Kryteria wykluczające:

Programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi oraz kobiety, które wypełniając ankietę przed badaniem zgłoszą występowanie dolegliwości w obrębie piersi.

 

Strona korzysta z cookies do celów statystycznych i us?ug zewn?trznych (np. google analytics). Wi?cej informacji o cookies i ustawieniach przegl?darki TUTAJ [akceptuj? - zamknij]