Izba przyjęć

Odziały szpitalne

Blok operacyjny

Zakład opiekuńczo - leczniczy

Poradnie specjalistyczne

Pracownie

Narodowy Program Szczepień COVID19

Medycyna Sportowa

Ratownictwo medyczne

Podstawowa opieka zdrowotna

Szkoła rodzenia

Administracja Szpitala

Usługi komercyjne

Centralna Sterylizatornia

Akredytacja

Projekty EU

RODO

Dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Dobry posiłek w szpitalu
Przetargi


 

Informacje nt. prowadzonych postępowań znajdują się na stronie

https://ezamowienia.gov.pl   


Chełmża, 19.12.2022r.

ZP/6/2022

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja

 


Chełmża, 09.12.2022r.

ZP/6/2022

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Ogłoszenie

SWZ z załącznikami

 

Chełmża, 8.12.2022r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZP/5/2022

 

Informacja


Chełmża, 30.11.2022r.

ZP/5/2022

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja


Chełmża, 29.11.2022r.

ZP/5/2022

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania

 


ZP/5/2022

Chełmża, 21.11.2022r.

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych

Ogłoszenie

SWZ

Załączniki

 

 


Chełmża, 05.07.2022r.

 

ZP/3/2022

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informacja

 

 


Chełmża, 23.06.2022r.

 

ZP/3/2022

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja


Chełmża, 22.06.2022r.

ZP/3/2022

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Informacja


Chełmża, 14.06.2022r.

 

ZP/3/2022

 

Rozbudowy instalacji gazów medycznych polegająca na dostawie koncentratora wraz z montażem w Szpitalu Powiatowym Spółce z o.o. w Chełmży

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ z załącznikami

 

 

 


Chełmża, 28.04.2022r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZP/2/2022

Informacja

 


Chełmża, 16.03.2022r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZP/2/2022

Informacja

 

Chełmża, 15.03.2022r.

ZP/2/2022

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Informacja

 

 

 
 

Chełmża, 10.03.2022r.

ZP/2/2022

Odpowiedzi na pytania

Modyfikacja

Prawidłowe odpowiedzi 13

 

Chełmża, 07.03.2022r.

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZP/2/2022

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja

Aktualny załącznik nr 1 do SWZ

 


Chełmża, 02.03.2022r.

 

ZP/2/2022

 Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku

 

Ogłoszenie

SWZ z załącznikami

 


Chełmża, 01.03.2022r.

 

ZP/1/2022

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zawiadomienie


 

Chełmża, 08.02.2022r.

ZP/1/2022

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia

  

Chełmża, 07.02.2022r.

ZP/1/2022

 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Informacja

 

Chełmża, 27.01.2022r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZP/1/2022

 

Ogłoszenie

SWZ z załącznikami

 


Chełmża, 14.01.2022r.

ZP/3/2021

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja


Chełmża, 3.01.2022r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na: „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych”
 
 
 

Chełmża, 31.12.2021r.

ZP/3/2021

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na relizację zadania


Chełmża, 28.12.2021

ZP/3/2021

OGŁOSZENIE

MODYFIKCJA II

 

 


Chełmża, 27.12.2021

ZP/3/2021

MODYFIKACJA SWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


 

Chełmża, 21.12.2021

ZP/3/2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie

SWZ z załącznikami

 

 


Chełmża, 14.12.2021

ZP/1/2021

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie

 

     

Chełmża, 01.12.2021

ZP/1/2021

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja


Chełmża, 30.11.2021

ZP/1/2021

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania

 

  

Chełmża, 23.11.2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ZP/1/2021

Odpowiedzi


Chełmża, 23.11.2021

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

ZP/1/2021

Ogłoszenie
 

Obowiązujący załącznik nr 1 do SIWZ

Obowiązujący załącznik nr 8 do SIWZ

 


 

 

!!! UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!

Chełmża, 19.11.2021

 

ZP/1/2021

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Chełmża, 16.11.2021r

ZP/1/2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Zakup i dostawa artykułów żywnościowych 

Ogłoszenie

SWZ z załącznikmi

 


 

 

Chełmża, 21.12.2020

Nr sprawy: ZP/5/2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art.11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843, z późn. zm.) na ,,Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku".

Ogłoszenie

SIWZ

załącznik nr 1 do SIWZ

załączniki do SIWZ nr 2,3,4,5,6

załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy

Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Odpowiedzi na pytania 1-17

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Chełmża, 10.12.2020r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Nr sprawy: ZP/4/2020

Treść do pobrania [Tutaj]

  

Chełmża, 23.11.2020r

Nr sprawy: ZP/4/2020

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art.11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843, z późn. zm.) na ,,Dostawę mebli do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Browina 62, poczta 87-140 Chełmża".

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiety od nr 1 do 6

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ Przesłanki wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ spełnienie warunków udziału

Załącznik nr 5 do SIWZ Grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 Umowa

Zamawiający modyfikuje SIWZ  w następujący sposób:
wymienia załącznik nr 2 do SIWZ, obowiązuje nowy załącznik
w pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie

modyfikacja treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

     

Chełmża, 07.10.2020r

Nr sprawy: ZP/3/2020

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art.11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843, z późn. zm.) na ,,Dostawę sprzętu w celu przeciwdziałania COVID-19". 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiety od nr 6 do nr 16

Załącznik nr 1A Pakiet nr 1 do SIWZ aparat do wspomagania oddechu-1

Załącznik nr 1B do SIWZ Pakiet nr 2 materac

Załącznik nr 1C do SIWZ Pakiet nr 3 do  wózek do transportu pacjentów-1

Załącznik nr 1D do SIWZ Pakiet nr 4  myjnia dezynfekcyjna

Załącznik nr 1E do SIWZ Pakiet nr 5  - respirator stacjonarno-transportowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ Przesłanki wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ spełnienie warunków udziału

Załącznik nr 5 do SIWZ Grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 Umowa

Odpowiedź 1

Odpowiedź 2

Odpowiedź 3

Odpowiedź 4

Odpowiedź 5

Odpowiedź 6

Odpowiedź 7

Odpowiedź 8

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja odpowiedzi 7

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

   
 

Chełmża, 24.09.2020r

Nr sprawy: ZP/2/2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843, z późn. zm.) na „Dostawę  łóżek elektrycznych z szafką przyłóżkową i materacy przeciwodleżynowych zmiennociśnieniowych dla pacjentów z odleżynami wszystkich typów”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1A i B do SIWZ łózko elektryczne z szafką przyłóżkową i materace

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ Przesłanki wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ spełnienie warunków udziału

Załącznik nr 5 do SIWZ Grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 Umowa

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ

Odpowiedź 1

Odpowiedź 2

Odpowiedź 3

Odpowiedź 4

Odpowiedź 5

Odpowiedź 6

Odpowiedź 7

Odpowiedź 8

Informacja z otwarcia oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

    

Chełmża, 14.02.2020r.

Nr sprawy: ZP/1/2020

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

postępowanie 28 częściowe, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) na : Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku.

 

Ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami 

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Modyfikacja SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty jednorazówka

Zawiadomienie o wyborze najkorzystiejszej oferty - pakiet nr 10

 

 

   

Chełmża, 25.06.2019r.

Nr sprawy: ZB.BUD/3/2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zawiadomienie

 

 


Chełmża, 13.06.2019r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

ZP.BUD/3/2019

 

Informacja

 

 

 

Chełmża, 04.06.2019r.

 

Znak sprawy: ZP.BUD/3/2019

 

MODYFIKACJA SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Chełmża, 04.06.2019r.

Znak sprawy: ZP.BUD/3/2019

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie


Chełmża, 21.05.2019r.

 

Szpital Powiatowy Sp. z o.o.: Przebudowa istniejących pomieszczeń (budynek A) w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Browinie oraz rozbudowa (nowy budynek B), na potrzeby zwiększenia ilości łóżek, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Browinie wraz z zagospodarowaniem terenu.

pliki


Chełmża, 20.05.2019r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Plik


Chełmża, 17.05.2019r.

 

 OGŁOSZENIE

Ogłoszenie z otwarcia ofert zapraszam do zapoznania się z plikiem.

Otwarcie


Chełmża, 30.04.2019r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Nr sprawy: ZP.BUD/2/2019

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do umowy

Załącznik nr 1 cz. 1

Załącznik nr 1 cz. 2

Załącznik nr 1 cz. 3

Załącznik nr 1 cz. 4

Załącznik nr 1 cz. 5

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

 

 

   

 

Chełmża, 29.04.2019

Nr sprawy: ZP/2/2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie

 

 

 

 

Chełmża, 19.04.2019

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu .

wyniki


Chełmża, 12.04.2019r.

 

Zamawiający oczekuje złożenia ofert na:  "udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej: opisywanie badań tomografii komputerowej (TK) oraz opisywanie badań radiologicznych (RTG)”

Odpowiedź na pytanie II


Chełmża, 10.04.2019r.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

 

Odpowiedź na pytania 

 

 

Chełmża, 09.04.2019r.

 

"Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej"

 

Konkurs

Formularz oferty

Projekt umowy 


Chełmża, 09.04.2019r.

Informacja z otwarcia oferty

Otwarcie przetargu

 


Chełmża, 05.04.2019r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Nr sprawy: ZP/2/2019

 

Odpowiedzi 1

Odpowiedzi 2

Odpowiedzi 3

Odpowiedzi 4

 

 

Chełmża, 01.04.2019r. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

Znak sprawy: ZP/2/2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 7


 


                                                                  Chełmża, 01.04.2019r.    

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

Znak sprawy: ZP/1/2019

 

Zawiadomienie                      


 Chełmża, dnia 14.03.2019

 

Nr sprawy : ZP / 1 /2019

 

INFORMACJE
Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) na„Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku”

                

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust 5 ustawy Pzp oraz zgodnie z punktem 15.9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 20.02.2019r.  Zamawiający informuje:

 

1.     Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

 

Pakiet

Zamawiający przeznacza

1

                60 500,00   

2

                  5 200,00   

3

                23 800,00   

4

                  2 500,00   

5

                  1 800,00   

6

              129 000,00   

7

                  7 300,00   

8

                12 600,00   

9

                16 500,00   

10

                14 200,00   

11

                24 500,00   

12

                21 200,00   

13

                  9 400,00   

14

                18 400,00   

15

                21 000,00   

15A

                12 200,00   

16

                  5 100,00   

17

                13 800,00   

18

                  3 700,00   

19

                  4 900,00   

20

                  3 200,00   

21

              275 000,00   

22

                  3 300,00   

23

                  8 700,00   

24

                13 500,00   

25

                  8 600,00   

26

                  5 600,00   

27

                     800,00   

Razem

              726 300,00   

 

 

2.     W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do składania ofert tj. do dnia 14.03.2019r. do godz. 09:00 do siedziby Zamawiającego wpłynęło 15 ofert

Oferta nr 1  

AKME Spółka  z o.o. Sp.k., ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa

na pakiet nr 15 za cenę   20738,16 zł brutto

Oferta nr 2  

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice

na pakiet nr 26 za cenę  6996,39 zł brutto

Oferta nr  3

 Beryl Med. Ltd, 1 st FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, LONDYN, ANGLIA, WIF 7PP, adres do korespondencji: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów.

na pakiet nr 4 za cenę  1425,60 zł brutto

Oferta nr 4  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INTERGOS” Sp. z o.o., ul. Legionów 55, 43-300 Bielsko-Biała

na pakiet nr 8 za cenę  15040.56 zł brutto

Oferta nr 5 

Zarys International Group sp. z o.o. sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 

na pakiet nr 7 za cenę       7245,50 zł brutto

na pakiet nr 8 za cenę     10399,16 zł brutto

na pakiet nr 18 za cenę   4192,80 zł brutto

na pakiet nr 24 za cenę   15120,00 zł brutto

na pakiet nr 25 za cenę   11822,76 zł brutto

Oferta nr 6  

Tietze Medical Sp. z o.o., ul. Osiede 28, 46-060 Prószków

na pakiet nr 10 za cenę  21600,00 zł brutto

Oferta nr 7 

Skamex Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

na pakiet nr  16 za cenę  5045,76 zł brutto

na pakiet nr  18 za cenę   4114,80 zł brutto

na pakiet nr  22 za cenę   3204,20 zł brutto

Oferta nr 8

Polmil Spółka. z o.o. S. K.A., ul. Przemysłowa 8B, 85-758 Bydgoszcz

na pakiet nr  5 za cenę    1944,00 zł brutto

na pakiet nr  8 za cenę    11159,60 zł brutto

na pakiet nr  24 za cenę  21321,36 zł brutto

Oferta nr 9  Aesculap Chifa sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

na pakiet nr 15A za cenę  12048,59. zł brutto

Oferta nr 10

SORIMEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Równinna 25, 87-100 Toruń.

na pakiet nr 9 za cenę  16070,86 zł brutto

Oferta nr 11

NTM-MED. S.C., ul. Wyszyńskiego 154B/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

na pakiet nr 10 za cenę  12864,96 zł brutto

Oferta nr 12

Informer Med. Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań

na pakiet nr  12 za cenę  23748,12 zł brutto

na pakiet nr  13 za cenę  4723,92 zł brutto

na pakiet nr  14 za cenę  17060,40 zł brutto

Oferta nr 13

Balton sp. z o.o., ul. Nowy Świat  7/14,  00-496 Warszawa

na pakiet nr 17 za cenę   14414,76 zł brutto

Oferta nr 14

Bialmed Spółka z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa, do korespondencji ul. płk. Leona Silickiego 1 12-200 Pisz

na pakiet nr 1 za cenę    63013,96 zł brutto

na pakiet nr 2 za cenę     4866,97 zł brutto

na pakiet nr 3 za cenę     23197,11 zł brutto

na pakiet nr 6 za cenę      39993,09 zł brutto

na pakiet nr 8 za cenę      15923,61 zł brutto

na pakiet nr 18 za cenę     4276,80 zł brutto

na pakiet nr 22 za cenę     3265,92 zł brutto

Oferta nr 15

Konsorcjum w składzie: Lider: Citonet Bydgoszcz S.A., ul. Wyścigowa 7, 85-740 Bydgoszcz, Członek: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

na pakiet nr 12 za cenę   24751,77 zł brutto

   

Chełmża, 07.03.2019r.

 

nr sprawy: ZP/1/2019

 Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania

 


Chełmża, 06.03.2019r.
 

Odpowiedzi na pytania
 

nr sprawy: ZP/1/2019

Odpowiedzi na pytania


Chełmża,  06.03.2019r.

nr sprawy: ZP/1/2019

MODYFIKACJA SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Nowy załącznik nr 1 do SIWZ

Nowy załącznik nr 2 - formularz asortymentynowo-cenowy

 


Chełmża, 06.03.2019r.

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

nr sprawy: ZP/1/2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 


Chełmża, 28.02.2019r

MODYFIKACJA SIWZ

Nr sprawy: ZP/1/2019

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób: 
w Rozdziale 15 jest:
15.2 termin składania ofert 04.03.2019 godz: 09:00
w Rozdziale 15 powinno być:
15.2 termin składania ofert 12.03.2019 godz: 09:00
 

.

 

Chełmża, 25.02.2019r. 

                                                                                                    

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nr sprawy: ZP.BUD/1/2019

 

Zawiadomienie

     


  Chełmża, 22.02.2019r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr sprawy: ZP/1/2019

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

 Chełmża, 21.02.2019r.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

NUMER SPRAWY: ZP.BUD/1/2019

 

Informacja z otwarcia ofert

 


Chełmża, 06.02.2019r.

Znak sprawy: ZP.BUD/1/2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (w skrócie SIWZ)

Postępowanie jednoczęściowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8,zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.na wykonanie „Budowy zbiornika wody pitnej przy Szpitalu Powiatowym w Chełmży”.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Wszystkie załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ Przesłanki wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ spełnienie warunków udziału

Załącznik nr 6 do SIWZ Grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa

Załącznik nr 1 do SIWZ STWiOR

Załącznik nr 1A do SIWZ STWiOR

Załącznik nr 2 do SIWZ PROJEKT

Załącznik nr 2 do SIWZ Przedmiary

Załącznik nr 2A do SIWZ_PROJEKT

Załącznik nr 2A do SIWZ_PRZEDMIARY

 

 


Chełmża, 19.07.2018r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: ZP.BUD/4/2018 

Zawiadomienie

 

Chełmza, 17.07.2018r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Znak sprawy: ZP.BUD/4/2018 

Treść informacji do pobrania [Pobierz]

   

Chełmża, 04.07.2018r.
 

                                                                                   DOPRECYZOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Znak sprawy: ZP.BUD/4/2018 

 

Doprecyzowanie odpowiedzi

 
 

Chełmża, 03.07.2018r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Znak sprawy: ZP.BUD/4/2018 

Odpowiedź na pytanie nr 34

 

Chełmża, 02.07.2018r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Znak sprawy: ZP.BUD/4/2018 

 

Ogłoszenie

  

Chełmża, 02.07.2018r.

MODYFIKACJA SIWZ

Znak sprawy: ZP.BUD/4/2018 

 

Modyfikacja SIWZ

 
 

Chełmża, 02.07.2018r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Znak sprawy: ZP.BUD/4/2018 

Odpowiedzi

Załącznik 1a-1 do odpowiedzi 

Załącznik 1b do odpowiedzi

Załącznik 2a do odpowiedzi

Załącznik 2b do odpowiedzi

  

Chełmża, 20.06.2018r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Znak sprawy: ZP.BUD/4/2018 

 

Odpowiedzi

Załącznik nr 1 do odpowiedzi (pozwolenie na budowę)

Załącznik nr 2 do odpowiedzi (roboty geologiczne)

 

 


Chełmża, 20.06.2018r.

MODYFIKACJA SIWZ

Znak sprawy: ZP.BUD/4/2018 

 

Modyfikacja SIWZ

 

 


Chełmża, 20.06.2018r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Znak sprawy: ZP.BUD/4/2018 

 

Ogłoszenie


Chełmża, 14.06.2018r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: ZP.BUD/4/2018 

 

SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ 

Załącznik nr 3 do umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Zalącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 cd.

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 cz. I

Załącznik nr 2 cz. II

Załącznik nr 2 cz. III

Załącznik nr 2 cz. IV

Załącznik nr 2 cz. V

Załącznik nr 2 cz. VI

Załącznik nr 2 cz. VII

Załącznik nr 2 cz. VIII

Załącznik nr 2 cz. IX

Załącznik nr 2 cz. X

 


Chełmża, 27.04.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informację o wyborzę oferty

zawiadomienie o wyborze - 1

zawiadomienie o wyborze - 2

zawiadomienie o wyborze - 3


Chełmża, 25.04.2018r.

Znak sprawy: ZP.BUD/3/2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie


Chełmża,23.04.2018r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Znak sprawy: ZP.BUD/3/2018

Informacja z otwarcia ofert

 


Chełmża, 16.04.2018r.

Znak sprawy: ZP.BUD/3/2018

MODYFIKACJA SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Chełmża, 06.04.2018r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 dotyczy przetargu na ubezpieczenie Szpitala Powiatowego w Chełmży.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Chełmża, 05.04.2018r.
 

Znak sprawy: ZP.BUD/3/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 cd. do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

    Załącznik nr 5 do SIWZ 

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do umowy

 


Chełmża, 29.03.2018r.

UNIEWAŻNIENIE

  ZP.BUD/2/2018

 

Unieważnienie


Chełmża, 29.03.2018r.

ZP.BUD/2/2018

 

INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT

 

Informacja z otwarcia ofert ZP.BUD/2/2018

   

Chełmża, 26.03.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu na ubezpieczenie Szpitalas powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży

Informacja do pobrania


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Chełmża, 22.03.2018r.

 

Znak sprawy: ZP/1/2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Zawiadomienie

                                  

   

Chełmża, 15.03.2018r.

 

Znak sprawy: ZP.BUD/2/2018

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

 

Odpowiedź na pytanie ZP.BUD/2/2018

 


       Chełmża, 13.03.2018r.

MODYFIKACJA SIWZ
 

Znak sprawy: ZP.BUD/2/2018

Modyfikacja.SIWZ

cd.załącznik.nr.2.do.SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                               

   


Chełmża, 13.03.2018r.

Znak sprawy: ZP.BUD/2/2018

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2

Ogłoszenie.o.zmianie.ogłoszenia.2

 
 

Chełmża, 13.03.2018r.

Znak sprawy: ZP.BUD/2/2018

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie.o.zmianie.ogłoszenia

 

 

 

Chełmża, 08.03.2018r.                                                  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT    

 postępowania 2 częściowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY.      

Informacja z otwarcia ofert                                                                                                           


Chełmża, 06.03.2018r.

 

Znak sprawy: ZP.BUD/2/2018

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na roboty budowlane polegające na przebudowie i doposażeniu pomieszczeń szpitalnych Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży.

 

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Wszystkie załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ogłoszenie
 

SIWZ


Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

 Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do umowy

 Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

 Załącznik nr 7 do SIWZ

      Chełmża, 05.03.2018r.

Znak sprawy: ZP/1/2018

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

       postępowania 2 częściowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY.

 

Odpowiedzi na pytania

 

                         

    

    Chełmża, 28.02.2018r. 

 

Znak sprawy: ZP/1/2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

postępowania 2 częściowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY.

 

 

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 

Wszystkie załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Ogłoszenie.o.zamówieniu
S
IWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6A do SIWZ

Załącznik nr 6B do SIWZ


Chełmża, 22.02.2018r.

Znak sprawy: ZP/3/2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: 5 częściowego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY.’’

 

ZAWIADOMIENIE(str.1)

ZAWIADOMIENIE(str.2)

 


Chełmża, 01.02.2018r.

Znak sprawy : ZP/3/2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: 5 częściowego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY.’’

 

Informacja.z.otwarcia.ofert


Chełmża, 23.01.2018r.

ZP/3/2017

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO PRZETARGU NA ,, DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY''

 

Odpowiedzi na pytania przetargowe ZP/3/2017

 


Chełmża, 21.12.2017r.

ZP/3/2017

 

5 częściowe postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) na „DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY.’’

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Wszystkie załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Pliki do pobrania:

- ogłoszenie

- SIWZ

- załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowo-cenowy

- załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

- załącznik nr 3 - edytowalna wersja formularza JEDZ

- załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

- załącznik nr 5A - umowa część 1

- załącznik nr 5B do SIWZ

- załącznik nr 5C do SIWZ

- załącznik nr 5D do SIWZ

- załącznik nr 5E do SIWZ

 

 


Chełmża, 24.11.2017

ZP.BUD/2/2017

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

informacja.o.unieważnieniu.postępowania.ZP.BUD/2/2017


Chełmża, 20.11.2017r.

Znak sprawy: ZP.BUD/2/2017

 

MODYFIKACJA ODPOWIEDZI NA PYTANIE

 

Modyfikacja.odpowiedzi.na.pytanie


Chełmża, 20.11.2017r.

Znak sprawy: ZP.BUD/2/2017

 

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Modyfikacja.SIWZ

 


Chełmża, 20.11.2017r.

Znak sprawy: ZP.BUD/2/2017

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE


Chełmża, 14.11.2017r.

Znak sprawy: ZP/1/2017

 

Zawiadomonie o wyborze najkorzystniejszej oferty

,,Dostawa sprzętu medycznego dla Szptala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży''

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Chełmża, 14.11.2017r. 

Znak sprawy: ZP.BUD/2/2017

Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu na: ,,Roboty budowlane polegające na przebudowie i doposażeniu pomieszczeń szpitalnych Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży: części pomieszceń oddziału wewętrznego i oddziału Chirurgicznego, oraz przebudowie i doposażeniu pomieszczeń szpitalnych Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży: instalacja hydrantowa wraz z rozwiązaniem zapewniającym wymagane ciśnienie instalacji''.

 

Odpowiedź na pytanie


Chełmża, 26.10.2017 r.

Znak sprawy: ZP.BUD/2/2017

Postępowania 2 częściowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tj.) na roboty budowlane polegające na przebudowie i doposażeniu pomieszczeń szpitalnych Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży: części pomieszczeń oddziału wewnętrznego i oddziału chirurgicznego, oraz przebudowie i doposażeniu pomieszczeń szpitalnych Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży: instalacja hydrantowa wraz z rozwiązaniem zapewniającym wymagane ciśnienie instalacji.

 

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Wszystkie załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Pliki do pobrania:

-ogłoszenie,

- SIWZ,

- załącznik nr 1 do umowy,

- załącznik nr 2 do umowy,

- załącznik nr 3 do SIWZ formularz ofertowy,

- załącznik nr 3 do umowy,

- załącznik nr 4 do SIWZ przesłanki wykluczenia,

- załącznik nr 5 do SIWZ spełnienie warunków udziału,

- załącznik nr 6 do SIWZ grupa kapitałowa,

- załącznik nr 7A do SIWZ umowa cz.A,

- załącznik nr 7A do SIWZ umowa cz B,

- dodatkowe załączniki do SIWZ.


12.10.2017r.

Znak sprawy: ZP/1/2017

 

Informacja z otwarcia ofert

 


19.09.2017r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu ZP/1/2017 na ,,DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA

POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY''

 

Odpowiedzi do pobrania (plik.zip)


19.09.2017r.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/1/2017

19 częściowe postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) na ,,DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY''

 

Modyfikcja III Treści SIWZ


15.09.2017r.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Znak sprawy: ZP/1/2017

 

19 częściowe postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) na ,,DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY''

 

Modyfikacja I Treści SIWZ

Modyfikacja II Treści SIWZ
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 


 Chełmża, dnia 10.08.2017 r.

 

Znak sprawy: ZP/1/2017

 

19 częściowe postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) na ,,DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. W CHEŁMŻY''

 

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 

Wszystkie załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówień.

 

Załączniki do pobrania [POBIERZ]

Strona korzysta z cookies do celów statystycznych i us?ug zewn?trznych (np. google analytics). Wi?cej informacji o cookies i ustawieniach przegl?darki TUTAJ [akceptuj? - zamknij]