Izba przyjęć

Odziały szpitalne

Blok operacyjny

Zakład opiekuńczo - leczniczy

Poradnie specjalistyczne

Pracownie

Narodowy Program Szczepień COVID19

Medycyna Sportowa

Ratownictwo medyczne

Podstawowa opieka zdrowotna

Szkoła rodzenia

Administracja Szpitala

Usługi komercyjne

Centralna Sterylizatornia

Akredytacja

Projekty EU

RODO

Dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Dobry posiłek w szpitalu
Izba przyjęć


TELEFONY
Punkt pielęgniarski (56) 675 22 55 wew. 216 lub (56) 63 92 216
Lekarz (56) 675 22 55 wew. 259 lub (56) 63 92 259
Dyspozytornia - pielęgniarki (tel/fax) (56) 675 22 55 wew. 260 lub (56) 63 92 260
   


LOKALIZACJA - dziedziniec, wejście D, poziom: parter

 


PERSONEL

Koordynator Izby Przyjęć

lek. med. Leszek Pluciński

 

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Marzanna Frank
 
 

Lekarze:

lek. med. Renata Bąkalska - specjalista ch. wewnętrznych
lek. med. Cezary Bilewicz - specjalista ch. wewnętrznych
lek. med. Jarosław Kołaczek - specjalista ch. wewnętrznych
 lek. med. Barbara Tolińska-Kierat - specjalista ch. wewnętrznych
lek. med. Tomasz Włodarski - specjalista ch. wewnętrznych
lek. med. Damian Domagała 
lek. med. Aldona Kinowska
lek. med. Yasmina Późniak
lek. med. Hubert Romanowski - rezydent

 
 

Izba Przyjęć jest to jednostka organizacyjna Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży.

Zlokalizowana jest w nowo oddanej części rozbudowanej placówki.

Do jej zadań należy przyjmowanie pacjentów skierowanych przez lekarzy z innych placówek medycznych, jak również osób zgłaszających się w stanach zagrożenia życia. Spełnia ona wszystkie obowiązujące dla tego typu jednostek organizacyjnych standardy.

Dysponuje następującymi gabinetami :

  • internistycznym
  • pediatrycznym
  • chirurgicznym.

W Izbie Przyjęć dokonywana jest wstępna diagnostyka przed przyjęciem do wskazanego oddziału szpitalnego, z możliwością wykonywania badań laboratoryjnych, tomografii komputerowej, badań radiologicznych i ultrasonograficznych.

W nagłych przypadkach - zagrażającym życiu - chorzy przyjmowani są bez skierowania.


W Izbie Przyjęć dostępna jest pomoc lekarsko-pielęgniarska w ramach "Nocnej i Świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej":

  • porady lekarskie udzielane są w dni powszednie od godziny 18:00 do godziny 08:00, natomiast w dni świąteczne całodobowo. W uzasadnionych przypadkach udzielane są porady w ramach wyjazdowej pomocy lekarskiej, które należy zgłaszać pod nr telefonu (56) 675 26 09 w godzinach od 18:00 do 07:00.W dni świąteczne całodobowo.
  • Iniekcje zlecone przez lekarza rodzinnego wykonuje się w godzinach funkcjonowania Nocnej i Świątecznej POZ. 

 

 

TRANSPORT SANITARNY

Pod nr telefonu (56) 675 22 55 wew.260 lub (56) 639 22 60 przyjmowane są zlecenia na transport sanitarny, który realizowany jest w godzinach od 7:00 do 19:00, na podstawie "Zlecenia na transport sanitarny" wystawiony przez lekarza rodzinnego lub z poradni specjalistycznej


 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW SZPITALNEJ IZBY PRZYJĘĆ

Izba Przyjęć udziela porad tylko osobom w stanie zagrożenia życia oraz w nagłych przypadkach, którzy z ważnych powodów nie mogą być przyjęci przez właściwych świadczeniodawców, a także w przypadkach świeżego urazu (poza godzinami pracy poradni chirurgicznej albo urazowo-ortopedycznej).
 

Strona korzysta z cookies do celów statystycznych i us?ug zewn?trznych (np. google analytics). Wi?cej informacji o cookies i ustawieniach przegl?darki TUTAJ [akceptuj? - zamknij]