Izba przyjęć

Odziały szpitalne

Blok operacyjny

Zakład opiekuńczo - leczniczy

Poradnie specjalistyczne

Pracownie

Narodowy Program Szczepień COVID19

Medycyna Sportowa

Ratownictwo medyczne

Podstawowa opieka zdrowotna

Szkoła rodzenia

Administracja Szpitala

Usługi komercyjne

Centralna Sterylizatornia

Akredytacja

Projekty EU

RODO

Dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych
Izba przyjęć


TELEFONY
Punkt pielęgniarski (56) 675 22 55 wew. 216 lub (56) 63 92 216
Lekarz (56) 675 22 55 wew. 259 lub (56) 63 92 259
Dyspozytornia - pielęgniarki (tel/fax) (56) 675 22 55 wew. 260 lub (56) 63 92 260
   


LOKALIZACJA - dziedziniec, wejście D, poziom: parter

 


PERSONEL

Koordynator Izby Przyjęć

lek. med. Leszek Pluciński

 

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Marzanna Frank
 
 

Lekarze:

lek. med. Renata Bąkalska - specjalista ch. wewnętrznych
lek. med. Cezary Bilewicz - specjalista ch. wewnętrznych
lek. med. Jarosław Kołaczek - specjalista ch. wewnętrznych
 lek. med. Barbara Tolińska-Kierat - specjalista ch. wewnętrznych
lek. med. Tomasz Włodarski - specjalista ch. wewnętrznych
lek. med. Damian Domagała 
lek. med. Aldona Kinowska
lek. med. Yasmina Późniak
lek. med. Hubert Romanowski - rezydent

 
 

Izba Przyjęć jest to jednostka organizacyjna Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży.

Zlokalizowana jest w nowo oddanej części rozbudowanej placówki.

Do jej zadań należy przyjmowanie pacjentów skierowanych przez lekarzy z innych placówek medycznych, jak również osób zgłaszających się w stanach zagrożenia życia. Spełnia ona wszystkie obowiązujące dla tego typu jednostek organizacyjnych standardy.

Dysponuje następującymi gabinetami :

  • internistycznym
  • pediatrycznym
  • chirurgicznym.

W Izbie Przyjęć dokonywana jest wstępna diagnostyka przed przyjęciem do wskazanego oddziału szpitalnego, z możliwością wykonywania badań laboratoryjnych, tomografii komputerowej, badań radiologicznych i ultrasonograficznych.

W nagłych przypadkach - zagrażającym życiu - chorzy przyjmowani są bez skierowania.


W Izbie Przyjęć dostępna jest pomoc lekarsko-pielęgniarska w ramach "Nocnej i Świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej":

  • porady lekarskie udzielane są w dni powszednie od godziny 18:00 do godziny 08:00, natomiast w dni świąteczne całodobowo. W uzasadnionych przypadkach udzielane są porady w ramach wyjazdowej pomocy lekarskiej, które należy zgłaszać pod nr telefonu (56) 675 26 09 w godzinach od 18:00 do 07:00.W dni świąteczne całodobowo.
  • Iniekcje zlecone przez lekarza rodzinnego wykonuje się w godzinach funkcjonowania Nocnej i Świątecznej POZ. 

 

 

TRANSPORT SANITARNY

Pod nr telefonu (56) 675 22 55 wew.260 lub (56) 639 22 60 przyjmowane są zlecenia na transport sanitarny, który realizowany jest w godzinach od 7:00 do 19:00, na podstawie "Zlecenia na transport sanitarny" wystawiony przez lekarza rodzinnego lub z poradni specjalistycznej


 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW SZPITALNEJ IZBY PRZYJĘĆ

Izba Przyjęć udziela porad tylko osobom w stanie zagrożenia życia oraz w nagłych przypadkach, którzy z ważnych powodów nie mogą być przyjęci przez właściwych świadczeniodawców, a także w przypadkach świeżego urazu (poza godzinami pracy poradni chirurgicznej albo urazowo-ortopedycznej).
 

Strona korzysta z cookies do celów statystycznych i us?ug zewn?trznych (np. google analytics). Wi?cej informacji o cookies i ustawieniach przegl?darki TUTAJ [akceptuj? - zamknij]