Izba przyjęć

Odziały szpitalne

Blok operacyjny

Zakład opiekuńczo - leczniczy

Poradnie specjalistyczne

Pracownie

Narodowy Program Szczepień COVID19

Medycyna Sportowa

Ratownictwo medyczne

Podstawowa opieka zdrowotna

Szkoła rodzenia

Administracja Szpitala

Usługi komercyjne

Centralna Sterylizatornia

Akredytacja

Projekty EU

RODO

Dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Dobry posiłek w szpitalu
Akredytacja


Drodzy Pacjenci

W grudniu 2013 roku szpital przystąpił do współfinansowanego przez UE projektu pn. "Bezpieczny szpital - bezpieczny pacjent".

W dniach 11-13 marca 2015 roku w naszym szpital miał miejsce przegląd akredytacyjny, przeprowadzony przez przedstawicieli Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W wyniku przeprowadzonego przeglądu szpital uzyskał prestiżowy tytuł szpitala akredytowanego, będący istotnym wskaźnikiem jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług zdrowotnych.

Akredytacja jest zewnętrznym procesem oceny, który dotyczy instytucji opieki zdrowotnej dobrowolnie poddających się ocenie opartej na określeniu stopnia zgodności z wcześniej znanymi standardami akredytacyjnymi, przeprowadzany przez bezstronną i niezależną w decyzjach, profesjonalną placówkę akredytacyjną, która przyznając akredytację wydaje stosowne świadectwo. Są to działania wymagające między innymi zmian organizacyjnych, których celem jest podniesienie jakości opieki nad pacjentem oraz sposobu leczenia.

Misja szpitala to:
 
  ,,Otwarci na potrzeby chorych, uważni w ich realizacji".
 

Podstawowe cele misji to:

1. otoczenie pacjenta fachową i troskliwą opieką na najwyższym poziomie

2. zagwarantowanie pacjentowi dostępu do pełnej i rzetelnej informacji

3. przestrzeganie praw pacjenta,

4. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowej pracowników

5. prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

6. tworzenie silnej, stabilnej i nowoczesnej jednostki ochrony zdrowia

Strona korzysta z cookies do celów statystycznych i us?ug zewn?trznych (np. google analytics). Wi?cej informacji o cookies i ustawieniach przegl?darki TUTAJ [akceptuj? - zamknij]