Izba przyjęć

Odziały szpitalne

Blok operacyjny

Zakład opiekuńczo - leczniczy

Poradnie specjalistyczne

Pracownie

Narodowy Program Szczepień COVID19

Medycyna Sportowa

Ratownictwo medyczne

Podstawowa opieka zdrowotna

Szkoła rodzenia

Administracja Szpitala

Usługi komercyjne

Centralna Sterylizatornia

Akredytacja

Projekty EU

RODO

Dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Dobry posiłek w szpitalu

    

Projekty unijne

W latach 2009-2011 Szpital realizował umowę o dofinansowanie projektu „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chełmży”, współfinansowanego w wysokości 5,5 mln zł z EFRR, w ramach osi priorytetowej 3 Rozwój Infrastruktury Społecznej działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W ramach inwestycji wybudowano ponad 3 tys m2 nowej powierzchni, wyremontowano część szpitala oraz wyposażono oddziały i pracownie w 99 sztuk nowych sprzętów. Łączna wartość inwestycji to ponad 18 mln złotych.

 

Szpital w 2008 roku zakupił nowy wysokiej klasy ambulans typu „S” na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego. Zakup w 85% sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt projektu wyniósł ok. 420 tys. złotych.

 

 

Spółka od lat prowadzi kompleksową modernizację Szpitala zarówno w zakresie infrastruktury jak i wyposażenia w sprzęt medyczny. W 2005 roku ukończono współfinansowany przez UE w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projekt budowy nowoczesnego bloku operacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizatorni na łączną kwotę 9 mln złotych.

 

 
Strona korzysta z cookies do celów statystycznych i us?ug zewn?trznych (np. google analytics). Wi?cej informacji o cookies i ustawieniach przegl?darki TUTAJ [akceptuj? - zamknij]