Izba przyjęć

Odziały szpitalne

Blok operacyjny

Zakład opiekuńczo - leczniczy

Poradnie specjalistyczne

Pracownie

Narodowy Program Szczepień COVID19

Medycyna Sportowa

Ratownictwo medyczne

Podstawowa opieka zdrowotna

Szkoła rodzenia

Administracja Szpitala

Usługi komercyjne

Centralna Sterylizatornia

Akredytacja

Projekty EU

RODO

Dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Dobry posiłek w szpitalu
Zakład opiekuńczo - leczniczy


 

                                                                    TELEFON

                                                                    728 576 789
 

 
56 675 70 48
 
  
ADRES

Browina 62

87-140 Chełmża


  

PERSONEL

Kierownik Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego
Kamilla Radecka
 

 

  Pielęgniarka Oddziałowa
Hanna Makarowicz
 

Terapeuta Zajęciowy
Anna Rajewska

Fizjoterapeuta
Katarzyna Burdach-Bartosińska


CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADU

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy realizuje swoje świadczenia w miejscowości Browina. Celem ZO-L jest pomoc osobom przewlekle chorym w odzyskaniu możliwie największego zakresu sprawności, niezależności oraz poprawa jakości ich życia.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem: leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób przewlekle chorych, które mają ukończony proces diagnozy, leczenia szpitalnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają już hospitalizacji. Osoby przebywające w Zakładzie pozostają pod stałą opieką personelu medycznego i personelu pomocniczego.
Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Do skierowania należy załączyć zaświadczenie lekarskie i wywiad pielęgniarski wraz z oceną wg zmodyfikowanej skali Bartel oraz dokumenty stwierdzające wysokość dochodu chorego (decyzję organu emerytalno-rentowego).
Odpłatność za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 grudnia 1998r. (Dz.U.Nr 166 z 1998r. poz.1265 z późn.zm.) i wynosi 70% dochodu.
Przyjęcia odbywają się w trybie planowym. Jeżeli osoba skierowana do Zakładu nie może być przyjęta z powodu braku miejsc, zostaje umieszczona na liście oczekujących.

Bliższych informacji udziela:
Kierownik Zakładu – nr tel. 56 675 70 48
Pielęgniarka Oddziałowa nr tel. 56 675 70 48  

Oddział świadczy również usługi odpłatne dla pacjentów komercyjnych - patrz zakładka "usługi komercyjne"

Dokumenty potrzebne przy przyjęciu do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego:

Karta oceny

Skierowanie do zakładu

Wniosek o wydanie skierowania

Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie

Strona korzysta z cookies do celów statystycznych i us?ug zewn?trznych (np. google analytics). Wi?cej informacji o cookies i ustawieniach przegl?darki TUTAJ [akceptuj? - zamknij]