Izba przyjęć

Odziały szpitalne

Blok operacyjny

Zakład opiekuńczo - leczniczy

Poradnie specjalistyczne

Pracownie

Narodowy Program Szczepień COVID19

Medycyna Sportowa

Ratownictwo medyczne

Podstawowa opieka zdrowotna

Szkoła rodzenia

Administracja Szpitala

Usługi komercyjne

Centralna Sterylizatornia

Akredytacja

Projekty EU

RODO

Dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Dobry posiłek w szpitalu
Poradnie specjalistyczne


Przy szpitalu funkcjonuje 10 poradni specjalistycznych, w których pacjenci po wcześniejszym zarejestrowaniu mogą skorzystać z fachowych porad lekarzy specjalistów w dziedzinie:

  • ginekologii i położnictwa
  • chirurgii ogólnej
  • ortopedii
  • neurologii
  • urologii
  • okulistyki
  • kardiologii
  • preluksacji
  • leczenia bólu
  • medycyny pracy

Poza poradnią medycyny pracy, wszystkie poradnie świadczą usługi w ramach umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Do wymienionych wyżej poradni wymagane jest skierowanie lekarskie. Wyjątek stanowi poradnia położniczo-ginekologiczna, gdzie skierowanie nie jest potrzebne.

W przypadku poradni medycyny pracy pacjent musi mieć skierowanie od pracodawcy na badanie okresowe lub kontrolne.

Oprócz skierowania do poradni należy przedstawić dokument tożsamości, w którym znajduje się numer PESEL pacjenta (dowód osobisty, paszport lub legitymacja studencka).

Rejestracji można dokonać osobiście lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu podany w zakładce dotyczącej właściwej poradni.

Informacja o przybliżonym czasie oczekiwania do danej poradni dostępna jest na stronie internetowej NFZ:

http://kolejki.nfz.gov.pl/

Pacjent ma możliwosć rejestracji swojej wizyty przez internet pod adresem:

https://e-szpitalchelmza.pl/erejestracja

Strona korzysta z cookies do celów statystycznych i us?ug zewn?trznych (np. google analytics). Wi?cej informacji o cookies i ustawieniach przegl?darki TUTAJ [akceptuj? - zamknij]