Izba przyjęć

Odziały szpitalne

Blok operacyjny

Zakład opiekuńczo - leczniczy

Poradnie specjalistyczne

Pracownie

Narodowy Program Szczepień COVID19

Medycyna Sportowa

Ratownictwo medyczne

Podstawowa opieka zdrowotna

Szkoła rodzenia

Administracja Szpitala

Usługi komercyjne

Centralna Sterylizatornia

Akredytacja

Projekty EU

RODO

Dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Dobry posiłek w szpitalu
Pracownie


Szpital świadczy usługi z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej. Zachęcamy do wykonywania badań w naszych pracowniach:

Pracownie obsługują specjaliści korzystający z nowoczesnego sprzętu medycznego.

Z usług pracowni mogą korzystać pacjenci zarówno w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia jak również osoby prywatne. Koszty badań komercyjnych zawiera cennik.

Dla pacjentów ubezpieczonych, korzystających z usług w ramach umowy z NFZ na wymienione wyżej badania wymagane jest skierowanie lekarskie. 

Oprócz skierowania do pracowni należy przedstawić dokument tożsamości, w którym znajduje się numer PESEL pacjenta (dowód osobisty, paszport, legitymacja studencka)

Pacjenci komercyjni nie muszą posiadać skierowania, jednak wyjątek stanowi badanie rtg i tk, gdzie skierowanie zawsze jest potrzebne.

Rejestracji można dokonać osobiście lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu podany w zakładce dotyczącej właściwej pracowni.

Strona korzysta z cookies do celów statystycznych i us?ug zewn?trznych (np. google analytics). Wi?cej informacji o cookies i ustawieniach przegl?darki TUTAJ [akceptuj? - zamknij]