Izba przyjęć

Odziały szpitalne

Blok operacyjny

Zakład opiekuńczo - leczniczy

Poradnie specjalistyczne

Pracownie

Narodowy Program Szczepień COVID19

Medycyna Sportowa

Ratownictwo medyczne

Podstawowa opieka zdrowotna

Szkoła rodzenia

Administracja Szpitala

Usługi komercyjne

Centralna Sterylizatornia

Akredytacja

Projekty EU

RODO

Dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Dobry posiłek w szpitalu
Narodowy Program Szczepień COVID19


 
 

Szpital Powiatowy w Chełmży przyjmuje zapisy osób chętnych do zaszczepienia się przeciw COVID19.

Rejestracja telefoniczna i esemesowa pod numerem telefonu : 787-910-368

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 14:00

lub mailowo : szczepienia@szpitalchelmza.pl
 

Przy rejestracji prosimy podać : Imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel, wykonywany zawód, choroby przewlekłe oraz numer telefonu. 

Po zgłoszeniu chęci zaszczepienia, proszę czekać na informację zwrotną z terminem wykonania szczepienia. 

Uprawnieni do otrzymania szczepienia:

Etap 0

 • pracownicy sektora ochrony zdrowia ( w tym wykonujący indywidualną praktykę )

 • pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej

 • personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych

 • rodzice wcześniaków

Etap 1

 • pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu

 • osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych

 • służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie

 • nauczyciele

Etap 2

 • osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia

 • osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne

Etap 3

 • przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 • Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części populacji dorosłej

 

Osoba do kontaktu p. Angelika Beszczyńska

aktualizacja 17.05

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19.

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem odoby niepełnoletniej przeciw COVID-19.

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 
Strona korzysta z cookies do celów statystycznych i us?ug zewn?trznych (np. google analytics). Wi?cej informacji o cookies i ustawieniach przegl?darki TUTAJ [akceptuj? - zamknij]